Selecteer een pagina

Geheimhoudingsverklaring

Geheimhoudingsverklaring Klantgegevens

Computerdokter/CreaCom ICT hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en het waarborgen van de vertrouwelijkheid van de gegevens die u ons toevertrouwt. Deze geheimhoudingsverklaring is opgesteld om u te informeren over hoe wij omgaan met uw persoonlijke en zakelijke gegevens, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Vertrouwelijkheid van Gegevens

Computerdokter/CreaCom ICT (hierna “het Bedrijf”) verbindt zich ertoe alle gegevens die door de klant (hierna “de Klant”) worden verstrekt, strikt vertrouwelijk te behandelen. Dit omvat alle informatie die verband houdt met de hardware, software, documenten, wachtwoorden, persoonlijke gegevens en alle andere digitale inhoud op de apparatuur van de Klant.

2. Gebruik van Gegevens

De door de Klant verstrekte gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt, namelijk de uitvoering van computerreparaties en ondersteuningsdiensten. Het Bedrijf zal geen gegevens aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeengekomen diensten of wettelijk verplicht is.

3. Beveiliging van Gegevens

Het Bedrijf zal alle redelijke technische en organisatorische maatregelen nemen om de gegevens van de Klant te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of diefstal. Dit omvat het gebruik van versleutelingstechnieken, beveiligde opslagmethoden en strikte toegangscontrole.

4. Toegang tot Gegevens

Alleen geautoriseerde medewerkers van het Bedrijf hebben toegang tot de gegevens van de Klant. Deze medewerkers zijn contractueel verplicht tot geheimhouding en naleving van de veiligheidsprotocollen van het Bedrijf.

5. Verwijdering van Gegevens

Na de voltooiing van de diensten zal het Bedrijf alle tijdelijke kopieën van de gegevens van de Klant veilig en permanent verwijderen, tenzij de Klant anders heeft verzocht.

6. Rapportage van Inbreuken

In het geval van een datalek of beveiligingsincident dat de gegevens van de Klant kan beïnvloeden, zal het Bedrijf de Klant onverwijld op de hoogte stellen en de noodzakelijke maatregelen treffen om de impact te beperken en herhaling te voorkomen.

7. Juridische Verplichtingen

Het Bedrijf zal de gegevens van de Klant alleen vrijgeven indien dit wettelijk vereist is, of noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, rechterlijk bevel of bevel van een bevoegde autoriteit.

8. Rechten van de Klant

De Klant heeft het recht om toegang te vragen tot zijn/haar gegevens, correcties aan te brengen, of te verzoeken om verwijdering van zijn/haar gegevens die door het Bedrijf worden bewaard. Voor dergelijke verzoeken kan de Klant contact opnemen met het Bedrijf via de hieronder vermelde contactgegevens.

9. Toepasselijk Recht

Deze geheimhoudingsverklaring is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het Nederlandse recht. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze geheimhoudingsverklaring zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Contactgegevens

Voor vragen of verzoeken met betrekking tot deze geheimhoudingsverklaring, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens:

Computerdokter/CreaCom ICT
Adres Columbusstraat 79, 2561 AC  Den Haag
Telefoon (070) 362 09 63 | WhatsApp/SMS 06 48 0800 70
E-mail info@computerdokter.nl | info@creacom-ict.nl

Door gebruik te maken van de diensten van Computerdokter/CreaCom ICT, stemt u in met de voorwaarden van deze geheimhoudingsverklaring. Wij zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy en het bieden van een veilige en betrouwbare service.

 

Contact

Kantoor- en postadres
Columbusstraat 79a, 2561 AC Den Haag
(geen winkel, geen bezoekadres)

Kvk Haaglanden
27.147479

BTW nummer
NL.001957197.B15

Certificering
Brancheorganisatie ICT Waarborg

Verzorgingsgebied
Klik hier voor de kaart